Ažurirano 24.06.2020.
Planirano vreme 2 сата 28 минута
Članova 52
  • Sreda 24. 6. zad. 2. 5. i zad. 4. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 22. 5. i zad. 34. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 8. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 14. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 12. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 14. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 24. 5. i zad. 26. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 28. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 30. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 36. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 38. 5.
  • Sreda 24. 6. zad. 40. 5.